Roberta Šimunić: UPOZNAJ HRVATSKU

UPOZNAJ HRVATSKU
E-knjigu možete odabrati za slijedeće platforme:

E-knjiga je napravljena u EPUB3 formatu, stoga preporučamo KOBO ili iBook reader.

 

 

 

 

 

IBook (za Apple operativne sisteme)

Kindle  (za Android operativne sisteme)

Kindle mob  (za Android mob operativne sisteme)

Kobo

tableti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Šimunić: Discover Croatia: A Children’s Guide

discover croatia
E-book can be selected for the following platforms:

E-book is designed to EPUB3 format, therefore we recommend KOBO or iBook reader.

 

 

 

 

 

IBook (for Apple OS)

Kindle (for Android OS)

Kindle mob (for Android mob OS)

Kobo


Scroll to Top