vodic za rad s djecom sposebnim odgojo-obrazovnim potrebama

Vodič za rad s djecom i učenicima

126.00kn

Opis

Vodič za rad s djecom i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U vodiču su obrađena najvažnija pitanja vezana za razumijevanje posebnih odgojno-obrazovnih potreba te rad s djecom i učenicima u inkluzivnoj školi. U knjizi su obrađene sljedeće posebne odgojno-obrazovne potrebe: deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj; socijane, emocionalne i teškoće ponašanja; disleksija; dispraksija; poremećaji iz autističnog spektra; oštećenje sluha i oštećenje vida. Knjiga je namijenjena svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji se bave inkluzivnim obrazovanjem i rehabilitacijom, od vrtića do sveučilišta.


ID = 1071

ISBN = 9789536101849

Format = 17 x 24

Broj stranica = 163

Uvez = meki

Autor: Jenny Thompson