EVA U SVIJETU SLOVA (Dječji edukativni program na CD ROM-u za poticanje razvoja predčitačkih vještina

Komplet: U svijetu slova

135.00kn

Opis

Iva Mesec:

U SVIJETU SLOVA

Radni listići za poticanje predčitačkih vještina

EVA U SVIJETU SLOVA

Interaktivni edukativni CD ROM za poticanje predčitačkih vještina