ucim-engleskiID broj: 8433

Interaktivni CD rom, uz pomoć poznatih likova Hlapića i Gite približava djeci engleski jezik. Znamo da se s učenjem engleskog počinje već od 1. razreda osnovne škole, pa se i potreba za ovakvim pomagalom javlja već u fazi priprema za školu. CD rom obiluje igrama koje su osmišljene na način da dijete nauči pojmove koji nas okružuju na engleskom jeziku, na njima najprihvatljiviji način – kroz igru.

Cijena = 149,00 Kn

Scroll to Top