Čitajmo zajedno – CD ROM

Čitajmo zajedno - CD ROM

Ž. Butorac; M. Leniček; S. Leljak-Turžanski:

Čitanje može biti ugodno i lagano ako imate ključ koji otvara vrata svijeta čitanja. Uz pomoć interaktivnog CD-a Čitajmo zajedno vaše će dijete imati ključ da otkrije svijet slova, riječi, čitanja i pisanja.
Igre i zabavni likovi potiču dijete da ne odustaje od rješavanja zadataka, uz stalno bodovanje postignuća. Ulaskom u igre dijete razvija sve predčitalačke vještine potrebne za učenje i usvajanje čitanja, a isto tako razvija jezik, koncentraciju i pažnju, radnu memoriju i slušno i vidno pamćenje. Izuzetno se razvija i orijentacija u prostoru, kao i slušna percepcija i diskriminacija glasova. Ove sposobnosti treba usvojiti svako dijete, a ako samo jedna nije dovoljno razvijena, proces čitanja zapinje kao i samo učenje u školi. Ovaj CD preporučamo svoj djeci pred školu i polaznicima prvih razreda, ali i djeci koja imaju disleksiju kako bi ublažili postojeće teškoće .

ID : 1203

Cijena: 69.90 Kn

ISBN:9789539573711

Format: CD


kosarica