HARMONIKA – SUPROTNOSTI I BOJE

Suprotnosti i bojeID broj: 031

Vježbenice – bojanke namijenjene su mlađoj djeci i potiču razvoj logičkog mišljenja, pažnje, učenje boja i oblika i svladavanje fine motorike. Kroz  zanimljive i maštovite zadatke, mališani predškolske dobi lakše će usvajati pojmove primjerene njihovu uzrastu. Veličina vježbenica – bojanki prilagođena je malim dječjim rukama, a zanimljiv oblik harmonike razveselit će mališane i potaknuti ih na traženje zadataka.

Cijena = 9,90 Kn

HARMONIKA – OBLICI I BOJE

ID broj: 30

Vježbenice – bojanke namijenjene su mlađoj djeci i potiču razvoj logičkog mišljenja, pažnje, učenje boja i oblika i svladavanje fine motorike.
Kroz zanimljive i maštovite zadatke, mališani predškolske dobi lakše će usvajati pojmove primjerene njihovu uzrastu.
Veličina vježbenica – bojanki prilagođena je malim dječjim rukama, a zanimljiv oblik harmonike razveselit će mališane i potaknuti ih na traženje zadataka.

Cijena = 9,90 Kn

UČIMO OPAŽATI

UČIMO OPAŽATI ID broj: 003

opažanje i snalaženje u prostoru (4 – 7 g.)

Željka Vučinić

Vježbenica UČIMO OPAŽATI je praktični radni materijal, nastao u višegodišnjem radu s djecom predškolskog i školskog uzrasta, temeljen na vježbama vizualne percepcije i prostorne orijentacije. Namijenjena je roditeljima, odgojiteljima, učiteljima razredne nastave i defektolozima pri radu s djecom od 4 do 7 god. starosti. Na tridesetak stranica s oko stotinu brižno odabranih primjera u funkciji je razvoja sposobnosti promatranja i zapažanja detalja; pozornosti i koncentracije; točnosti i preciznosti; pojmova o oblicima, veličinama i relacijama; snalaženja u prostoru, mišljenja i govora; povjerenja u osobne sposobnosti.

Cijena: kn 25.00

UPOZNAVANJE OKOLIŠA

UPOZNAVANJE OKOLIŠA ID broj: 1802

Dr. E. Kamenov:

Edukativna vježbenica za djecu starije vrtićke dobi, kroz zabavne i poticajne zadatke uči djecu o vlastitom okruženju. Na 40 stranica u boji, uz stranice sa sličicama za izrezivanje, ova će vježbenica potaknuti dijete na samostalno zapažanje.

Cijena: kn 21.00

U SVIJETU SLOVA

U SVIJETU SLOVA ID broj: 020

Iva Mesec

Listići ‘U svijetu slova’ prvi su radni materijal u nas usmjeren na razvoj fonološke svjesnosti . U njima nema namjere podu čavanja čitanja i pisanja , već stvaranja dobre osnove za usvajanje ovihvještina .

Autorica Iva Mesecse U svijetu slova usmjerila na vještine ovladavanja slogovima, rimom, glasovima – fonološkom svjesnosti. Ona spaja saznanja o usvajanju fonemske – glasovne svjesnosti. Poznato je, naime, da dio djece osvijesti foneme – glasove tek s upoznavanjem njihovih grafičkih ekvivalenata – slova. Stoga odabrana koncepcija njihove kombinacije osigurava slušno i vizualno iskustvo neophodno nekoj djeci za svladavanje glasovne raščlambe i spajanja.

Za uporabu listića potrebna je pomoć odraslih – roditelja, odgajatelja, a za neku djecu logopeda. Premda procjene rade stručnjaci – logopedi, svjesnost o stupnju ovladanosti neovladanosti određenom razinom fonološke svjesnosti može bitno pomoći u pravovremenom otkrivanju i pružanju pomoći djeci rizi čnoj za nastanak teškoća poremećajačitanja i pisanja .

U rukama domišljatih odraslih , listići mogu biti korišteni i za više namjena od prvotnih i zapisanih – mogu poslu žiti igrama upamćivanja , asocijacija , bojanja …

Cijena: kn 55.00

 

Komplet U svijetu slova + CD Eva u svijetu slova = 135,00 Kn

SVIJET OKO MENE

SVIJET OKO MENEID broj: 1801

Dr. E. Kamenov:

Edukativna vježbenica za djecu srednje vrtićke dobi, koja ih na 48 stranica u boji, kroz zabavne zadatke upoznaje sa svijetom koji nas okružuje.

Cijena: kn 21.00

SLOVARICA – SLAGALICA SLOVA

SLOVARICA - SLAGALICA SLOVA ID broj: 2314

Uz pomoć slova koja se izezuju i slažu u odgovarajuće džepiće, dijete vježba glasove i slova, čitanje i sastavljanje riječi i rečenica.

Cijena: kn 29.90

Prvi grafički organizatori: ČITANJE

Prvi grafički organizatori: ČITANJE ID broj: 1148

R. Graff Silver:

30 grafičkih organizatora za razvijanje vještina početnog čitanja i razumijevanja pročitanog – primjenjivo na svakoj knjizi! Prvi u nizu priručnika-radnih listova pogodan za sustavan, praktičan rad na razumijevanju pročitanog u djece s teškoćama u čitanju (disleksijom), a jednako uspješno se koristiti sa svom djecom. Zabavni i praktični, grafički organizatori pomažu malim čitateljima u razvijanju strategija čitanja, pozivajući ih na istraživanje radnje, vremena, mjesta i slijeda događaja, likova i glavne misli. Djeca izgrađuju vještine predviđanja, zaključivanja, širenja vokabulara, izdvajanja važnih misli iz mnoštva detalja te tako sve dublje i temeljitije promišljaju svaku knjigu – bez obzira je li to priča ili udžbenički tekst. Ovdje ćete također pronaći prijedloge i savjete u vezi s proširenom primjenom svakog organizatora u radu s djecom.

Cijena: kn 78,75

PRIPREMI SE ZA ŠKOLU !

PRIPREMI SE ZA ŠKOLU ! ID broj: 007

Katica Puškarić

Vježbenica PRIPREMI SE ZA ŠKOLU! namijenjena je djeci od 6 do 8 godina, znači predškolcima i prvo školcima, a sadrži zadatke koji će potaknuti razvoj većine, u pripremi i polasku u školu, nužnih i neizostavnih zadataka. Vježbe su sastavljene tako da je u rješavanju parnih zadataka potrebno više razmišljanja i zaključivanja, a u rješavanju neparnih zadataka ima više grafomotorike, ali istovremeno se u rješavnju svih zadataka traže i razmišljanje i zaključivanje, koncentracija, uočavnje prostornih odnosa, koordinacija oko-ruka, fina motorika, točnost i preciznost. Kroz ponuđene zadatke dijete će vježbajući postati slobodnije i spretnije u razmišljanju i zaključivanju, kao i u dodiru s olovkom i papirom, što će pridonijeti lakšem savladavanju školskog programa koji uključuje usvajanje vještina čitanja i pisanja i mnogih novih saznanja.

Cijena: kn 35.00

POKUŠAJ NEŠTO NOVO

POKUŠAJ NEŠTO NOVO ID broj: 005

Vesna Hrvoj, Katica Puškarić

Ova vježbenica zamišljena je i izrađena kao nastavak i nadogradnja vježbenice POKAŽI ŠTO ZNAŠ, iako se jednako kvalitetno može upotrebljavati i odvojeno. Cilj joj je poticati sposobnost koncentracije, percepcije, shvaćanja i utvrđivanja znanja o prostornim odnosima, usavršavanja koordinacije oko-ruka, te ustrajnosti i osjećaja zadovoljstva nakon dovršenog zadatka. Zadaci su teži, zahtjevniji i poredani po težini. Vježbenica je namijenjena djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta, tj. od 6 god. nadalje, kako bi lakše svladavala grafomotorne vještine. Mogu ih koristiti i mlađa djeca, koja su na tom području nešto naprednija od svojih vršnjaka.

Cijena: kn 25.00

POKAŽI ŠTO ZNAŠ

POKAŽI ŠTO ZNAŠID broj: 001

Vesna Hrvoj; Katica Puškarić

Vježbenica POKAŽI ŠTO ZNAŠ namijenjena je djeci od 5 god. do polaska u školu. U njoj se nalaze predvježbe pisanja, vježbe koncentracije, percepcije i usklađenosti oka i ruke. Sastavljena je od niza preventivnih vježbi u okviru pripreme ze školu, odnosno, korektivnih vježbi za djecu s problemima razvoja grafomotorike. Vježbe su napravljene tokom višegodišnjeg rada na praćenju općeg razvoja djece predškolskog uzrasta, u okviru pripreme za školu. U funkciji su razvoja percepcije, koncentracije, shvaćanja prostornih odnosa i koordinacije oko-ruka. U roku od 5 godina, ova vježbenica doživjela je već desetak izdanja što potvrđuje da su je dobro prihvatili odgojitelji, učitelji, roditelji i djeca.

Cijena: kn 25.00

MALA ŠKOLA

MALA ŠKOLA ID broj: 010

Željka Vučinić

Vježbenica MALA ŠKOLA dijete predškolskog uzrasta ciljano, ali na jednostavan način, usmjerava i priprema na polazak u školu. MALA ŠKOLA se približava djetetu kroz njemu prilagođen crtež, potiče ga da sam boja, crta, piše, računa i razmišlja. Dijete vježba svoju moć zapažanja, logičkog zaključivanja, usmjerava svoju sposobnost na određeni zadatak, razvija svoje govorne, grafomotorne i matematičke sposobnosti, razvija svoju sposobnost koncentracije. Ova vježbenica je nadopuna vježbenice UČIMO OPAŽATI.

Cijena: kn 25.00

DO ŠKOLE KROZ GODIŠNJA DOBA

do škole kroz godišnje dobaID broj: 006

vježbenica u stihovima

Katica Puškarić

Vježbenica DO ŠKOLE KROZ GODIŠNJA DOBA, pisana je u stihovima, a namijenjena je djeci od 5 godina do polaska u školu kako bi potaknula razvoj većine potrebnih područja: slušnog i vidnog uočavanja, uočavanja prostornih odnosa, koordinacije oko-ruka, fine motorike, točnosti i preciznosti, logičkog zaključivanja i koncentracije, ali istovremeno služe za usvajanje osnovnih pojmova iz prirode i društva. Vježbajući kroz ponuđene zadatke, dijete će biti slobodnije u dodiru s olovkom i papirom, ali i u razmišljanju i zaključivanju, što će mu pomoći u školi prilikom usvajanja pisanja i uključivanja u proces programskog usvajanja znanja.

Cijena: kn 30.00

 

 

BROJENJE I RAČUNANJE 6-7 GODINE

brojenje i računanj 6-7ID broj: 2383

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će lakše naučiti računati. Zadaci prate predškolski i školski program, a na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

BROJENJE I RAČUNANJE 5-6 GODINE

brojenje i računanje 5-6ID broj: 2382

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će lakše naučiti računati. Zadaci prate predškolski i školski program, a na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

BROJENJE I RAČUNANJE 4-5 GODINE

brojenje i računanje 4-5ID broj: 2381

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će lakše naučiti računati. Zadaci prate predškolski i školski program, a na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

BROJENJE I RAČUNANJE 3-4 GODINE

brojenje i računanje 3-4ID broj: 2380

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će lakše naučiti računati. Zadaci prate predškolski i školski program, a na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

ČITANJE I PISANJE 6-7 GODINE

čitanje i pisanjeID broj: 2390

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će učiniti prve korake prema čitanju i pisanju. Na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

ČITANJE I PISANJE 5-6 GODINE

ID broj: 2389

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će učiniti prve korake prema čitanju i pisanju. Na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

ČITANJE I PISANJE 4-5 GODINE

čitanje i pisanje 4-5ID broj: 2388

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će učiniti prve korake prema čitanju i pisanju. Na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

ČITANJE I PISANJE 3-4 GODINE

čitanje i pisanje 3 - 4ID broj: 2387

Uz pomoć zadatka iz ove vježbenice dijete će učiniti prve korake prema čitanju i pisanju. Na prvoj stranici nalazi se 30 zlatnih medalja kojima ćete dijete nagraditi. Za svaki dovršeni zadatak – jedna lijepa samoljepiva medalja.

Cijena: kn 52.90

PREDŠKOLSKA MATEMATIKA – za stariju vrtićku dob

predškolska matematikaID broj: 1804

Dr. E. Kamenov:

Edukativne vježbenice namijenjene djeci vrtićke dobi, na zabavna i poticajan način razvijaju logičko razmišljanje i usvajanje predmatematičkih i osnovnih matematičkih vještina. Sve stranice su u boji.

Cijena: kn 21.00

DJEČJA MATEMATIKA – za srednju vrtićku dob

dječja matematikaID broj: 1803

Dr. E. Kamenov:

Edukativne vježbenice namijenjene djeci vrtićke dobi, na zabavna i poticajan način razvijaju logičko razmišljanje i usvajanje predmatematičkih i osnovnih matematičkih vještina. Sve stranice su u boji.

Cijena: kn 21.00

kosarica